Kā pareizi marķēt produktu, kam vienlaicīgi piešķirti simboli T un Xn? PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 23 November 2006

Jautājums: Ja ķīmisks produkts produkts ir klasificēts vienlaicīgi gan kā toksisks (T), gan arī kā veselībai kaitīgs (Xn), vai uz etiķetes pietiek tikai ar miroņgalvas simbola (T) attēlu? 

Atbilde: Tieši tā, jo bīstamības simboli un bīstamības paskaidrojumi ir jāizvēlas atbilstoši nopietnākajai ietekmei uz veselību (sk. 2002.gada 12.marta MK not. Nr. 107 32.p.). Šajā gadījumā simbols "T" (miroņgalva ar bīstamības paskaidrojumu "Toksisks") tiek lietots, lai apzīmētu augstāku bīstamību, nekā simbols "Xn" (Sv.Andreja krusts ar bīstamības paskaidrojumu "Kaitīgs") un pēc būtības ietver sevī arī simbolu "Xn".

Tomēr nedrīkst aizmirst, ka tas neattiecas uz ķīmisko vielu iedarbības raksturojumiem (R frāzēm)- marķējumā jāiekļauj R-frāzes, kas attiecas uz abām bīstamības kategorijām- gan T, gan Xn.

Atbildi sagatavoja Jānis Pļavinskis, SIA "Vides vadības tehnoloģijas" .

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība