Konstatēta kļūda MK noteikumu Nr.107 grozījumos PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 08 February 2007

ImageVirums.lv jau ziņoja , ka šā gada 30.janvārī tika pieņemti MK noteikumi Nr.88 “Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība””.

Pirms dažām dienām SIA "Vides vadības tehnoloģijas" speciālisti identificēja neprecizitāti šo noteikumu 7.punktā, kas groza 2002.gada 12.marta MK noteikumu Nr.107 27.punkta pirmo teikumu.

2002.gada 12.marta MK noteikumu Nr.107 27.punktā iet runa par ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumiem jeb, profesionālajā žargonā,- R-frāzēm (versija pirms grozījumiem):

"27. Raksturojot iespējamo bīstamību, ko ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts var nodarīt cilvēkam un videi, norāda vismaz vienu, bet ne vairāk kā sešus ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumus (apvienoto ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu uzskata par vienu). Ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumā norāda to attiecīgās ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta īpašību, kas rada viskaitīgāko ietekmi."

Savukārt 2007.gada 30.janvāra MK noteikumos Nr.88 augstāk minētā punkta 1.teikums ir aizstāts ar tekstu, kurā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu vietā tiek runāts par drošības prasību apzīmējumiem jeb, profesionālajā žargonā- S-frāzēm, kas noved pie situācijas, ka grozītais 2002.gada 12.marta MK noteikumu Nr.107 27.punkta pirmais teikums skan:

Raksturojot iespējamo bīstamību, ko ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts var nodarīt cilvēkam un videi, norāda vienu līdz sešus (ja nepieciešams, – vairāk par sešiem) drošības prasību apzīmējumus (apvienoto drošības prasību apzīmējumu uzskata par vienu).

2002.gada 12.marta MK noteikumu Nr.107 27.punkta tālākais teksts nav grozīts, un tajā atkal iet runa par iedarbības raksturojumiem.

2007.gada 30.janvāra MK noteikumi Nr.88 groza arī 2002.gada 12.marta MK noteikumu Nr.107 28.punktu, kurā tiek runāts par drošības prasību apzīmējumiem un kurā viss ir pareizi.

Atklājot šo neprecizitāti SIA "Vides vadības tehnoloģijas" speciālisti nekavējoties par to ziņoja Vides ministrijas Vides aizsradzības departamenta atbildīgajai amatpersonai, kas par to informēja Valsts kanceleju. Valsts kanceleja tuvākajā laikā izdos noteikumu precizējumu ar kā palīdzību šī neprecizitāte tiks novērsta.

SIA "Vides vadības tehnoloģijas" nodarbojas ar konsultāciju sniegšanu ķīmisko vielu un produktu kontroles jomā palīdzot ķīmisko vielu un produktu ražotājiem un importētājiem ievērot atbilstību normatīvajām prasībām un veikt administratīvās procedūras ķīmisko vielu un produktu klasificēšanā, marķējuma un drošības datu lapu sagatavošanā, biocīdu lietošanas instrukciju sagatvošanā un biocīdu pagaidu reģistrācijā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Virums.lv.