Plānoti jauni nosacījumi EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu līdzekļu PDF Drukāt E-pasts
Friday, 19 January 2007

nauda.. Pagājušās ceturtdienas, 18. janvāra, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti Finanšu ministrijas sagatavoti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus. Grozījumi paredz EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu apsaimniekotājam un īpašo atbalsta formu ieviešanas atbildīgajai iestādei nodrošināt papildu nacionālo finansējumu.

MK noteikumi reglamentē atbildīgās iestādes par valsts budžeta plānošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas kārtību, maksājumu dokumentu un finansējuma plūsmu projektu īstenošanā.

Aizvadītā gada nogalē finanšu instrumentu donorvalstis apstiprināja jaunas vadlīnijas, kas nosaka finanšu instrumentu finansēto projektu līdzfinansējuma nosacījumus. Ar šīm vadlīnijām tika ieviesti jauni nosacījumi finanšu instrumentu programmu un grantu shēmu, kā arī apakšprojektu un komponentprojektu līdzfinansējuma nodrošināšanai. Līdz ar to ir nepieciešams veikt attiecīgas izmaiņas normatīvajos aktos.

Grozījumi MK noteikumos paredzēs nosacījumu EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apsaimniekotājam vai īpašo atbalsta formu ieviešanas atbildīgajai iestādei nodrošināt finanšu instrumenta un valsts budžeta finansējuma proporciju.

Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta izveides mērķis ir mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā.

Resursi internetā: http://www.eeagrants.lv .

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība