Projekti un kampaņas
Malienas pagasta padome aizņemas naudu ūdenssaimnicības sakārtošanai PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 26 June 2007

Image 26.jūnijā Malienas pagasta padome parakstīja aizdevuma līgumu ar SIA "Vides investīciju fonds", lai īstenotu projektu “Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Malienas pagastā”, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Projekta kopējās izmaksas ir 26 400 LVL, Vides aizsardzības fonda dāvinājums 13 200 latu, tikpat liela summa tiks ņemta kā kredīts no SIA "Vides investīciju fonds".

Lasīt tālāk...
 
Aicina izmantot pēdējo iespēju pieteikties projektā PHB saturošu iekārtu savākšanai PDF Drukāt E-pasts
Friday, 22 June 2007

PHB saturošie kondensatori 2007.gada 13.jūnijā tika pabeigta pirmo 100 tonnu PHB saturošu iekārtu izvešana no Gardenes bīstamo atkritumu novietnes. Nepilna gada laikā savāktas jau 100 tonnas PSRS un Austrumeiropā ražoto kondensatoru, kuri satur PHB un kuri pārsvarā tiek izmantoti ražošanas uzņēmumos. Iekārtu iznīcināšana tiek organizēta un nodrošināta ANO Attīstības programmas un Pasaules vides fonda (Global Environmental Facility) finansētā projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros. Partneri projektā ir Vides ministrija, SIA "Vides investīciju fonds", kā arī Valsts vides dienests.

Pašreiz Projektā piedalās 12 uzņēmumi, kuri kopā nodod 220 tonnas iekārtu. Tiek plānots, ka Projekta ietvaros par ANO/Pasaules vides fonda līdzekļiem būs iespējams papildus iznīcināt vēl apmēram 100 tonnas PHB saturošu iekārtu, kuras identificētas Valsts vides dienesta veiktās inventarizācijas laikā.
Saistībā ar to šā gada jūnijā notiek sarunas par dalību Projektā ar pārējiem 72 uzņēmumiem, kuru rīcībā, saskaņā ar Valsts vides dienesta datiem uz 2007.gada 1.maiju, ir PHB saturošas iekārtas.

Lasīt tālāk...
 
Maltas pašvaldība īstenos siltumapgādes un atkritumu saimniecības projektus PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 10 May 2007

Rēzeknes rajona Maltas ciematā un pagastā šī gada laikā tiks realizēti divi ERAF līdzfinansēti projekti- “Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas un atkritumu šķirošanas punkta izveidošana Maltas pašvaldībā”, kā arī veikta centrālo siltumtīklu rekonstrukcija un katlu mājas modernizācija.

Lasīt tālāk...
 
Aicina pieteikties dalībai energoefektivitātes sacensībā PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 25 April 2007

... Latvijas Piesārnojuma profilakses centrs joprojām aicina pieteikties energoefektivitātes sacensībai "Energy Trophy".

Eiropas energoefektivitātes sacensības “Energy Trophy” ietvaros notiks sacensība par veiksmīgākajiem energoefektivitātes pasākumiem birojos sacensības nobeigumā saņemot ne tikai mazākus rēķinus par patērēto elektroenerģiju, bet arī gūstot iespēju iegūt reālas naudas balvas!

Lasīt tālāk...
 
Notiks semināri par atkritumu apsaimniekošanu PDF Drukāt E-pasts
Tuesday, 24 April 2007

Atkritumu apsaimniekošana Biedrība „Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs” š.g. maijā un jūnijā aicina interesentus piedalīties divos semināros par atkritumu saimniecības organizēšanas un atkritumu apsaimniekošanas tematiku:

- seminārā „Atkritumu apsaimniekošanas darbība, tehniskie aspekti, infiltrāta attīrīšana”, kas notiks šī gada 23.maijā (dienaskārtības projektu skat. šeit ) un

- seminārā „Publiskais iepirkums un atkritumu apsaimniekošanas finanšu sistēmas”, kas notiks šī gada 8.jūnijā (dienaskārtības projektu skat. šeit ).

Lasīt tālāk...
 
'Baltic 21' pieņem divus projektus Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgai attīstībai PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 22 March 2007

Baltic 21 Š.g. 20.-21. martā Rīgā, Vides ministrijā notika Baltic 21 Vecāko amatpersonu sanāksme. Sanāksmi rīkoja Baltijas jūras reģiona telpiskās plānošanas iniciatīva VASAB sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministriju.

Tika izveidotas četras darba grupas, lai diskutētu par stratēģiskiem bio-enerģijas, izglītības, inovāciju un ilgtspējīgas pilsētu un lauku rajonu attīstības jautājumiem. Darba grupas strādāja pie projektiem, kas tiks iesniegti ES nākošajā INTERREG BSR starptautiskajā teritoriālās sadarbības programmā 2007.-20013. gada periodam. Šie Lighthouse projekti dos ieguldījumu Baltijas jūras reģiona pārveidē par vienu no pirmajiem eko-reģioniem pasaulē.

Lasīt tālāk...
 
Paraksta līgumu par ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Cēsīs PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 21 February 2007

Š.g. 20.februārī, Rīgā, LR Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros starp Cēsu pilsētas SIA „Vinda” un Līgumsabiedrību ar civiltiesisko atbildību „BŪVE – SPECCELTNIEKS – EKO”, kuru pārstāvēt pilnvarots Vadošais partneris SIA „Būve Wood line”, tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Cēsīs”, Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 – 5.16.

Būvdarbu līguma kopējās izmaksas ar PVN ir 2 799 714,59 EUR. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” Cēsu pašvaldības daļai ir 64,58%, kas šajā Līgumā sastāda vairāk kā 1,532 miljonus EUR.

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 Turpināt > Beigas >>

Rezultāti 8 - 14 no 16