Ekspertu viedokļi
Par f-gāzu apzinātu izlaišanu atmosfērā PDF Drukāt E-pasts
Friday, 24 October 2014

Jautājums: Regulas 517/2014 3.panta (Fluorētu siltumnīcefekta gāzu emisiju novēršana) 1.punkta nosaka, ka "Ir aizliegts apzināti atmosfērā izlaist fluorētas siltumnīcefekta gāzes, ja izlaišana nav tehniski vajadzīga paredzētajam lietojumam."

Vai šis vispārējais noteikums neietver hermētiskuma testus aviācijas iekārtām, izmantojot SF6, jeb arī tas prasa šādu testu veikšanai uzstādīt savākšanas ierīces?

Skaidrojums: SF6 molekula ir ne tikai maza, bet arī dabā normālos apstākļos nav sastopama un tādēļ šī viela ir ļoti piemērota niecīgu sūču noteikšanai, līdz ar to labu aizstājēju nav. Savukārt paša hermētiskuma izmēģinājuma mērķis ir atklāt sūci, kas ir saistīts ar vielas noplūdi, jo noplūdusī viela kalpo kā indikatorstam, ka sūce ir.

Lasīt tālāk...
 
Par regulā 517/2014 lietotā termina 'hermētiski noslēgta iekārta' interpretāciju PDF Drukāt E-pasts
Friday, 24 October 2014

Jautājums: Saskaņā ar regulas 517/2014 2. panta (Definīcijas) 11) “hermētiski noslēgta iekārta” ir iekārta, kurā visas fluorētu siltumnīcefekta gāzi saturošās sastāvdaļas ir noslēgtas, tās metinot, cietlodējot vai veidojot līdzīgu pastāvīgu savienojumu, kas var ietvert pārsegtus vārstus vai pārsegtas pieslēgvietas, kurās iespējams veikt pienācīgu remontu vai likvidēšanu, un kuru pārbaudītā noplūdes vērtība zem spiediena, kas sastāda vismaz ceturto daļu no maksimāli pieļaujamā spiediena, ir mazāka par 3 gramiem gadā. Vai definīcija ietver arī dalītas sistēmas ar cauruļvadiem, kas satur aukstuma aģentus, kuri var tikt pieslēgti iekārtai iekštelpās, neradot izmešus, ievērojot 3 gramu slieksni? Šis jautājums attiecas uz iekārtām regulas 11.panta 5.punktā, kuras var uzstādīt tikai sertificētas personas/uzņēmumi.

Lasīt tālāk...
 
DRN par auto riepām PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 02 December 2009

Jautājums: Uzņēmums ieved Latvijā un tirgo lietotas auto riepas vieglajiem automobiļiem. Vai par lietotām riepām ir jāaprēķina DRN? Ja nodoklis ir jāaprēķina, tad kāds?

Lasīt tālāk...
 
Stikla pudelīšu svara noteikšana PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 02 December 2009

Jautājums: Uzņēmums ieved smaržas no Igaunijas. DRN tiek maksāts par stikla pudelīti un kartona kastīti. Piegādātājs nenorāda iepakojuma svaru un veidu. Kartona kastīti uzņēmums nosver pats un sastāda aktu saskaņā ar 16.06.2007 MK noteikumu Nr. 404 9. pielikumu. Savukārt, stikla pudelītes nosvērt nav iespējams, jo tajās ir smaržas. Kā uzņēmums var noteikt stikla pudelītes svaru, neizlejot no tās smaržas?

Lasīt tālāk...
 
DRN par iepakojumiem PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 02 December 2009

Jautājums: Mūsu uzņēmums saņēmis no Igaunijas iekārtas, kuras tiks uzstādītas citā uzņēmumā. Iekārtas ietītas papīrā, sapakotas koka kastēs, kuras aptītas ar metāla lentu. Kādām jābūt mūsu uzņēmuma darbībām attiecībā uz dabas resursu nodokli, lai pareizi noformētu dokumentus, aprēķinātu un samaksātu nodokli, kam un kādas atskaites jāiesniedz?

Lasīt tālāk...
 
DRN par iepakojumu, kurā atvesta prece PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 02 December 2009

Jautājums: Uzņēmums ieved Latvijā elektroinstrumentu no Eiropas. Elektroinstruments iepakots plastmasas kastē un vēl kartona kastē. Vai jāaprēķina un jāmaksā dabas resursu nodoklis?

Lasīt tālāk...
 
Kravas transporta pavadzīmē nenorāda iepakojuma materiāla veidu un svaru PDF Drukāt E-pasts
Friday, 07 August 2009

Jautājums: Uzņēmuma piegādātājs kravas transporta pavadzīmē norāda kravas bruto svaru, bet nenorāda iepakojuma materiāla veidu un svaru. Vai šādā gadījumā var aprēķināt dabas resursu nodokli piemērojot lielāko nodokļa likmi no Dabas resursu nodokļa likuma 7. pielikuma?

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Turpināt > Beigas >>

Rezultāti 15 - 21 no 67