Ekspertu viedokļi
Par ozona slāni noārdošo vielu importa un eksporta licencēšanu PDF Drukāt E-pasts
Monday, 20 February 2017

Ozona slāni noārdošo vielu (OSVN) imports un eksports, ko atļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra regula (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām (regula 1005/2009) virknē tās 15. un 17.pantos paredzēto izņēmumu ir pakļauts licencēšanai.

Licencēšanu veic Eiropas Komisija (EK). EK aprēķina un nosaka kvotas OSNV importam brīvai apgrozībai.

Lasīt tālāk...
 
Uz ko attiecināmi atbrīvojums HFC tiešam eksportam? PDF Drukāt E-pasts
Friday, 24 October 2014
Jautājums: Vai atbrīvojums HFC tiešam eksportam ir attiecināms uz HFC piegādēm ražošanas iekārtām ES?
Lasīt tālāk...
 
Par tirgū laisto fluorogļūdeņražu daudzuma samazināšanu PDF Drukāt E-pasts
Friday, 24 October 2014

Jautājums 1: Dzesēšanas maisījumos, kas satur ne tikai HFC, bet arī PFC, kas no tiem tiek uzskaitīts phase-down? Tikai HFC frakcija vai viss maisījums?

 

Jautājums 2: Ja HFC sūtījums ierodas 201n gada beigās un muitas deklarācija tiek iesniegta 201n gadā, bet muitas atļauja laišanai brīvā apgrozībā tiek izsniegta tikai 201n + 1.gadā, vai sūtījums skaitās palaists tirgū 201n. vai 201n + 1.gadā?

Lasīt tālāk...
 
Par pārleicināšanos par HFC uzskaiti kvotu sistēmā iepriekš uzpildītai iekārtai PDF Drukāt E-pasts
Friday, 24 October 2014
Jautājums: Kad iepriekš uzpildītas iekārtas importētājiem ir jāpārliecinās, ka HFC tiek uzskaitīti kvotu sistēmā?
Lasīt tālāk...
 
Vai mazie gaisa sausinātāji ir 'gaisa kondicionēšanas iekārtas'? PDF Drukāt E-pasts
Friday, 24 October 2014

Jautājums: Vai mazie gaisa sausinātāji ir “gaisa kondicionēšanas iekārtas” regulas 517/2014 izpratnē?

Lasīt tālāk...
 
Par f-gāzu marķējuma pareizu izvietošanu PDF Drukāt E-pasts
Friday, 24 October 2014
Jautājums: Vai marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 var tikt realizēta uz atsevišķas etiķetes?
Lasīt tālāk...
 
Par f-gāzu marķējuma valodu PDF Drukāt E-pasts
Friday, 24 October 2014

Regulas 517/2014 12.panta (Marķējums un informācija par ražojumiem un iekārtām) 4.punktā ir noteikts, ka "Marķējums ir tās dalībvalsts oficiālajās valodās, kurā tas tiek laists tirgū".

Jautājums: Vai būtu - stingri piemērojot "laišana tirgū" definīciju – jāizmanto dalībvalsts valoda, kurā pirmā laišana tirgū notikusi (piemēram, holandiešu, ja importa un laišana brīvā apgrozībā notikusi NL ostā)?

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Turpināt > Beigas >>

Rezultāti 1 - 7 no 67